Newsletter

×

Jizerská 50 - SkiTour

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Zadarmo na Google Play

Nainstalovat

Pravidla závodu

PRAVIDLA ZÁVODU JIZERSKÁ 50

POŘADATEL

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, zapsaného v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 377

SPOLUPOŘADATEL

Asociace sportu pro radost, z.s., IČ: 05580421, se sídlem Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Praze, oddíl L, vložka 67098.

MARKETINGOVÝ PARTNER

RAUL s.r.o. se sídlem se sídlem Elišky Krásnohorské 5, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25608673; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464

PRAVIDLA

Pořadatel akce Jizerská 50 si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (zde: http://www.olympic.cz/upload/files/EKODEX.pdf) (dále jen: Kodex).

Pořadatel akce Jizerská 50 si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech Jizerské 50. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.

Během závodů akce Jizerská 50 jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizaci či úplná diskvalifikace:

 • Závodník je povinen projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body.
 • Závodník je povinen absolvovat celou trať na lyžích pouze vlastními silami bez pomoci ostatních a jiné dopomoci.
 • Závodník nesmí překážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi.
 • Závodník je povinen dodržovat bezpečné chování ve stopě během závodu.
 • Závodníkům není povoleno absolvovat závod se psy.
 • Závodník musí umožnit rychlejším závodníkům předjetí (v rozumných mezích). Normálně by pomalejší závodníci měli použít pravou stopu, rychlejší levou.
 • Závodník nesmí odhazovat odpadky na trase mimo vyznačené zóny, které se nacházejí v blízkosti občerstvovacích stanic cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí.
 • Závodník musí mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi a připevněn elektronický čip (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)
 • Závodník bere na vědomí, že startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník je povinen přečíst si propozice závodu na www.jiz50.cz a dodržet veškeré pokyny pořadatele, zveřejněné před závodem.
 • Závodník jede závod na vlastní nebezpečí, podáním přihlášky potvrzuje, že jeho zdravotní stav mu dovoluje závod absolvovat.
 • Závodu Jizerská 50 na 50km se smí účastnit pouze osoby starší 15 let. Osoby mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Ostatních kratších závodů se mohou závodů zúčastnit osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce. U těchto závodů neplatí za podmínky souhlasu zákonného zástupce zákaz startu osobám mladších 15 let.
 • Závodník je povinen dodržovat klasický styl na tratích 50km, 25km a 10km – nedodržení tohoto stylu může být důvod k diskvalifikaci.
 • Závodník je povinen si označit lyže přiloženými samolepkami, během závodu lze vyměnit pouze jednu lyži, výměna holí je možná.
 • Závodník nesmí na základě obecných pravidel vydaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) používat jakékoliv fluorové vosky. Pořadatel může provést namátkovou kontrolu přítomnosti zakázaného fluoru na lyžích závodníka před nebo po závodě. Pokud výsledek testu ukáže hodnoty fluoru nad stanovený limit bude závodník vyloučen ze startu nebo diskvalifikován ze závodu. Přečtěte si oficiální vyjádření Svazu lyžařů ČR ZDE.
 • Při závodě klasickou technikou je povolena délka holí maximálně 83 % tělesné výšky závodníka, při závodě volnou technikou je povolena délka holí maximálně 100 % tělesné výšky závodníka (tělesná výška je měřena v lyžařských botech, délka holí je měřena od poutka k hrotu hole)

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@jiz50.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

V případě, že bychom museli kvůli covid-19 omezovat kapacitu závodu na nižší počet, než je přihlášených závodníků, dříve přihlášení závodníci budou mít prioritu.

Závody Jizerské 50 se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

 

V Liberci dne: 1.8. 2023

Martin Koucký

za SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.

ZÁVODY 57. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

11. 2. 2024

  Závod zrušen.  

JIZERSKÁ 25

10. 2. 2024

  Závod zrušen.  

ČT JIZERSKÁ 10

10. 2. 2024

  Závod zrušen.  

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

9. 2. 2024

  Závod zrušen.  

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

8. 2. 2024

  Závod zrušen.  

ČSOB Jizerská 17

8. 2. 2024

  Závod zrušen.  

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

9. 2. 2024

  Závod zrušen.  

ORLEN SPRINT

9. 2. 2024

  Závod zrušen.  

FACEBOOK INSTAGRAM

GENERÁLNÍ PARTNER

  ČEZ

PRÉMIOVÝ PARTNER

  T-mobile

PLATEBNÍ PARTNER

  ČSOB + Mastercard

HLAVNÍ PARTNEŘI

  ORLEN
  VW užitokové vozy
  PVZP

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

  Česká televize

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

  Evropa2
  Sport

HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

  NSA
  SLČR
  Liberecký kraj
  #VisitCzechRepublic
  Ministerstvo pro místní rozvoj

Oficiální partneři

  Grant Thornton
  Volkswagen FS
  Generali Investments
  Česká mincovna
  SWIX
  Preciosa

Oficiální dodavatelé

  Jizerská o.p.s.
  Albrecht
  COOP
  Johnny Servis
  PERI
  ČHMÚ
  Pacovis
  TKF
  Progres
  Královka
  Kitl

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

  Kudy z nudy
  RTM+
  Liberecká drbna
  Nordic
  A11
  Liberec Český rozhlas

Spolupracujeme

  ČHS
  Freelo
  Smartemailling

Součást sérií

  Worldloppet
  Visma Ski Classic
  SkiTour

Institucionální partner

  Liberec
  Jablonec nad Nisou
  Frýdlant
  Obec Bedřichov

PARTNEŘI

  Enervit
  Ahrend
  Intersport
  Madhus
  Kama
  DB Schenker
  Nisa
  Asklepion

Pořadatel

  SkiKlub

SPOLUPOŘADATEL

  Asociace sportu pro radost

MARKETINGOVÝ PARTNER

  Raul