Newsletter

Pravidla závodu

PRAVIDLA ZÁVODU JIZERSKÁ 50

POŘADATEL

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s. se sídlem Jablonecká 21, Liberec 1, PSČ 460 01, IČ: 41324471, zapsaného v spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 377

MARKETINGOVÝ PARTNER A SPOLUPOŘADATEL

RAUL s.r.o. se sídlem se sídlem Elišky Krásnohorské 5, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 25608673; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464

 

PRAVIDLA

Pořadatel akce Jizerská 50 si vyhrazuje právo diskvalifikovat ze závodu, případně celého seriálu, každého závodníka, který se prokazatelně dopustí porušení pravidel definovaných Etickým kodexem ČOV (dostupné zde) (dále jen: Kodex).

Pořadatel akce Jizerská 50 si při zvlášť závažném porušení pravidel Kodexu vyhrazuje právo zakázat takovému závodníkovi účast v dalších závodech Jizerské 50. Pokud měl diskvalifikovaný závodník již v době diskvalifikace uhrazené startovné na následující závody, toto startovné propadá ve prospěch pořadatele, který ho využije podle vlastního uvážení, zejména, nikoliv výlučně, na náhradu škod vzniklých porušením Kodexu a pořízení cen pro vítěze dětských kategorií. Diskvalifikovaný závodník se tím nezbavuje osobní odpovědnosti za náhradu škody vůči poškozeným subjektům v důsledku jeho porušení Kodexu.

Během závodů akce Jizerská 50 jsou závodníci povinni dodržovat především tato pravidla, za jejichž nedodržení hrozí časová penalizaci či úplná diskvalifikace:

 • Závodník je povinen projet značenou trať od startu do cíle a projet při tom všemi kontrolními body.
 • Závodník je povinen absolvovat celou trať na lyžích pouze vlastními silami bez pomoci ostatních a jiné dopomoci.
 • Závodník nesmí překážet ostatním závodníkům a vyhnout se kolizi s nimi.
 • Závodník je povinen dodržovat bezpečné chování ve stopě během závodu.
 • Závodníkům není povoleno absolvovat závod se psy.
 • Závodník musí umožnit rychlejším závodníkům předjetí (v rozumných mezích). Normálně by pomalejší závodníci měli použít pravou stopu, rychlejší levou.
 • Závodník nesmí odhazovat odpadky na trase mimo vyznačené zóny, které se nacházejí v blízkosti občerstvovacích stanic cca 100m před a 100m za občerstvovací stanicí.
 • Závodník musí mít viditelně upevněno startovní číslo na hrudi a připevněn elektronický čip (startovní číslo nesmí být nijak upraveno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha)
 • Závodník bere na vědomí, že startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a porušení vede k diskvalifikaci.
 • Závodník je povinen přečíst si propozice závodu na www.jiz50.cz a dodržet veškeré pokyny pořadatele, zveřejněné před závodem.
 • Závodník jede závod na vlastní nebezpečí, podáním přihlášky potvrzuje, že jeho zdravotní stav mu dovoluje závod absolvovat.
 • Závodu Jizerská 50 na 50km se smí účastnit pouze osoby starší 15 let. Osoby mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Ostatních kratších závodů se mohou závodů zúčastnit osoby mladší 18 let pouze se souhlasem zákonného zástupce. U těchto závodů neplatí za podmínky souhlasu zákonného zástupce zákaz startu osobám mladších 15 let.
 • Závodník je povinen dodržovat klasický styl na tratích 50 km, 25 km a 10 km – nedodržení tohoto stylu může být důvod k diskvalifikaci.
 • Závodník je povinen si označit lyže přiloženými samolepkami, během závodu lze vyměnit pouze jednu lyži, výměna holí je možná.
 • Při závodě klasickou technikou je povolena délka holí maximálně 83 % tělesné výšky závodníka, při závodě volnou technikou je povolena délka holí maximálně 100 % tělesné výšky závodníka (tělesná výška je měřena v lyžařských botech, délka holí je měřena od poutka k hrotu hole)
 • Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození. V případě dětských závodů může být závodník na základě oficiální žádosti přeřazen do starší věkové kategorie nebo může absolvovat i více startů. Každý dodatečný start je zpoplatněn dle aktuálně platného ceníku. Oficiální žádost je možné zaslat emailem (info@sportid.cz) nejpozději 3 dny před startem závodu nebo osobně v místě konání závodu na informacích u výdeje čísel nejpozději 30 minut před startem dětských závod. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel a závodník se může zúčastnit pouze závodu ve své kategorii.

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele info@jiz50.cz.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

V případě, že bychom museli kvůli covid-19 omezovat kapacitu závodu na nižší počet, než je přihlášených závodníků, dříve přihlášení závodníci budou mít prioritu.

Závody Jizerské 50 se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně!

 

V Liberci dne 1. 5. 2021

SKI KLUB JIZERSKÁ PADESÁTKA z. s.

Martin Koucký, předseda výboru

Martin Hrabaň, místopředseda výbor

ZÁVODY 55. ČEZ JIZERSKÉ 50

ČEZ JIZERSKÁ 50

13. 2. 2022

  Zbývá 2914 registrací  

41 % kapacity vyprodáno

JIZERSKÁ 25

12. 2. 2022

  Zbývá 841 registrací  

30 % kapacity vyprodáno

VOLKSWAGEN BEDŘICHOVSKÁ 30

11. 2. 2022

  Zbývá 497 registrací  

24 % kapacity vyprodáno

ČT JIZERSKÁ 10

12. 2. 2022

  Zbývá 191 registrací  

73 % kapacity vyprodáno

MINI JIZERSKÁ POJIŠŤOVNY VZP

11. 2. 2022

  Zbývá 311 registrací  

22 % kapacity vyprodáno

T-MOBILE JIZERSKÁ FIREMNÍ ŠTAFETA

12. 2. 2022

   

BENZINA ORLEN SPRINT

12. 2. 2022

  Zbývá 129 registrací  

1 % kapacity vyprodáno

HISTORIČTÍ LYŽNÍCI

11. 2. 2022

   

FACEBOOK INSTAGRAM


GENERÁLNÍ PARTNER
ČEZ
HLAVNÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
NSA Czech-Ski
Liberecký kraj Kudy z nudy
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MARKETINGOVÝ PARTNER A SPOLUPOŘADATEL


Raul
Institucionální partner
Liberec Jablonec nad Nisou
Bedřichov
Pořadatel
ČEZ
PRÉMIOVÝ PARTNER
T-mobile
HLAVNÍ PARTNEŘI
BENZINA vw vzp
GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
ct
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
rz
PARTNEŘI
Generali Swix Madshus Enervit Kama Schenker
CHMU Pytloun OC Nisa Moravskoslezský kraj Česká mincovna
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Kamsdetmi.com Nordic
Liberecká drbna
Za podpory
horosvaz ČUS - Sportuj s námi Výbor dobré vůle WOC2021
Součást sérií
worldloppet skiclassics Ski-Tour
Oficiální dodavatelé
Jizerská ops Johnny Servis Crystal Bohemia AVM
Silnice LK a.s. Progres Bobcat Catcut